Kamera Aydınlatma Metni

  1. Data Controller Bu bilgi metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu olarak hareket eden Tor Industry Metal A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili detaylı açıklama ve bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlamda, “torindustry.com” adresinde bulunan bilgilendirici bilgileri ve kişisel verilerin saklama/imha politikasını inceleyerek daha detaylı bilgilere erişebilirsiniz, ayrıca VERBİS sistemine kayıtlı kayıtlara da ulaşabilirsiniz.

  2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Şirketimizin ortak alanlarında ve işyerlerinde işlenen “fiziksel mekan güvenliği” kategorisine ait kamera görüntü verileri, olası olumsuz olayları tespit etme ve ihlalleri düzeltmek için güvenlik kontrolleri yapma amacıyla sınırlı bir şekilde işlenmektedir.

  3. Kişisel Verilerin Aktarımı Yukarıda belirtilen kişisel veriler, yasalara uygun olarak talep edilmesi durumunda, yasalara uygun olarak, olası bir hukuki anlaşmazlık veya dava kapsamında kanıt olarak kullanılmak üzere, yargı mercileri, avukatlarımız, valilik dahil il idari kurumları ve kolluk kuvvetleriyle paylaşılabilir.

  4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Dayanak Belirtilen kişisel verileriniz, kamera simgesi ile belirtilen kamera cihazları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 5/2-f maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için verilerin işlenmesinin zorunluluğu, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemesi kaydıyla” hukuki dayanağına dayanarak işlenmektedir.

  5. Veri Sahiplerinin Hakları Bu konuda detaylı bilgi “torindustry.com” adresinde bulunmaktadır ancak KVKK’nın veri sahiplerinin haklarını düzenleyen yasada 11. madde kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, yazılı olarak şirketimizin merkezine, “Keçiliköy OSB Mahallesi, İsmail Sarıgözoğlu Caddesi, No:15 Yunusemre/Manisa” adresine veya tescilli elektronik posta (KEP) adresine “tordemir@hs03.kep.tr” gönderebilirsiniz.