KVKK

KVKK’nın 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesi ve 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı yönetmelik gereğince, ilgili kişi olarak, kişisel verilerin korunması hakkında Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi yazılı olarak şirketimizin merkezine, “Keçiliköy OSB Mahallesi, İsmail Sarıgözoğlu Caddesi, No:15 Yunusemre/Manisa” adresine veya şirketimizin kayıtlı e-posta adresi olan “tordemir@hs03.kep.tr” adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;

– Adınız, soyadınız ve başvurunun yazılı olması durumunda imzanız,
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
– Bildirim amacıyla ikametgah veya işyeri adresiniz,
– Mevcutsa e-posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
– Talebin konusu,

yönetmelikte belirtilen 5/2. madde gereği bulunması gereken bilgiler arasında yer alır. Maalesef bu bilgilerden bir veya daha fazlasını içermeyen başvurular yasal düzenlemelere uygun olarak işlenememektedir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapabileceğiniz talepler şunlardır:

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
2. Kişisel verileriniz işlenmişse, bu işleme ile ilgili bilgi talep edebilirsiniz.
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarıldığı bilgisini alabilirsiniz.
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz.
7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinizin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.
8. İşlenen kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç çıkması halinde buna itiraz edebilirsiniz.
9. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sonucu zarar görmesi halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.